2021-04-23

The Long Weekend in May

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice, Informujemy, że 03/05/2021 (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć w QL School. Pierwszym dniem zajęć po majowym weekendzie będzie 04/05/2021 (wtorek). Pozdrawiamy QL School.

2021-03-31

Happy Easter 2021 !!!

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice. QLSchool życzy Wam Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych i przypomina, że w terminie 01/04-06/04/2021, nie ma zajęć w QLSchool. Pierwszym dniem zajęć po świętach będzie 07/04/2021 (środa). Pozdrawiamy. QLSchool :-) .

2021-03-15

QLSchool & Reszta Świata

Kochani! Poniżej grafik spotkań QLSchool & Reszta Świata na ten tydzień: Kids 8-12 lat piątek 15.00 19/03/21 / Teens 11-14 lat czwartek 15.00 18/03/21 / Teens 14- 18 lat piątek 16.00 19/03/21 ( Topic: Life in Covid Time) / Adults + 18 years old Saturday 5.00 pm 20/ 03/21 / ( Topic: Life in Covid Time) Zapraszamy serdecznie. Zapisy sms 661-020-021. Oferta promocyjna nadal bezpłatna :-)

2021-03-08

Easter Break 2021 Notice !

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice. Informujemy, że przerwa świąteczna w QLSchool, pokrywać się będzie z dniami wolnymi w większości szkół państwowych tj 01.04.2021 - 06.04.2021. Oznacza to, że ostatnim dniem zajęć przed Wielkanocą będzie 31/03/2021 (środa), a pierwszym dniem zajęć po Wielkanocy będzie 07/04/2021 (środa). Pozdrawiamy QLSchool :-) .

2021-03-01

QLSchool & Reszta Świata

Temat tego tygodnia to " Let's make a story!". Tym razem mocno kreatywnie - stworzymy w grupach własne opowiadania! Grafik w tym tygodniu: 8 - 12 lat: (piątek 05/03/21 g.17:00) 11- 15 lat: (czwartek 04 /03 /21 g.17:00) 13 - 18 lat: (środa 03 /03 /21 g.17:00) 18+ (sobota 06 /03/21 g.17:00) Jest to nasza oferta promocyjna, bezpłatna. Spotkania odbywają się na platformie ZOOM . Zapraszamy serdecznie!

Założycielem QL School jest mgr Karolina Gac, wykładowca akademicki języka angielskiego, lektor,
licencjonowany egzaminator certyfikatów TELC oraz specjalista z zakresu terapii pedagogicznej.

QL School to...

 • Nauka przebiegająca w sposób mądry, przyjemny i skuteczny
 • Wykorzystanie całej gamy współczesnej metodyki oraz wysoko zaawansowanego sprzętu multimedialnego, w rezultacie czego zajęcia są urozmaicone, a uczenie się daje radość, satysfakcję i motywuje do większego wysiłku
 • Wykorzystanie autentycznych materiałów, takich jak artykuły prasowe, radiowe i telewizyjne jako pomocy dydaktycznych, co umożliwia słuchaczom już na zajęciach właściwe przygotowanie do odbierania informacji, z którymi mogą się spotkać w rzeczywistej sytuacji
 • Wyjście naprzeciw potrzebom człowieka jako indywidualnej jednostki, mającej swoją osobowość, różnorodne upodobania, przyzwyczajenia i zainteresowania
 • Proces uczenia tworzący jednostkę autonomiczną, osobę samodzielną i niezależną, która jest w stanie osiągać wymarzone cele
 • Konsekwentne dążenie do opanowania przez słuchaczy efektywnej komunikacji w języku obcym wpływająca na wysoką motywację uczniów
 • Perspektywy wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce
 • Wspomaganie motywacji opartej na przekonaniu o wymiernych rezultatach wysiłku włożonego w naukę
 • Podręczniki, dobierane nie tylko pod względem poziomu zaawansowania językowego, lecz również do wieku ucznia, jego zainteresowań oraz możliwości.
 • Małe grupy (do 6 osób) które są gwarancją, że uczeń ma szansę otrzymać od lektora tyle uwagi ile potrzebuje.

 


QL ONLINE

Jesteśmy pewni, że wszyscy rodzice naszych młodszych i starszych uczniów chcieliby, aby ich dzieci znalazły się kiedyś z odpowiednimi umiejętnościami i wiedzą, w odpowiednim miejscu, aby „złapać swój czas”. Znajomość języków obcych daję tą możliwość i zwiększa szansę na osiągnięcie Czegoś, a może tylko i aż, na Bycie szczęśliwym. Od ponad 10 lat prowadzimy kursy językowe przy wykorzystaniu narzędzi multimedialnych typu: tablice interaktywne, bezprzewodowe moduły interaktywne dające możliwość stworzenia tablicy interaktywnej na prawie każdej powierzchni, inteligentne projektowy multimedialne. Kierowane dotykiem naszych studentów tablice przenoszą ich w dedykowane do tych urządzeń interaktywne oprogramowania kursów dla dzieci i dorosłych. Szybkość zdobywania umiejętności językowych jest miejscami imponujący, a średnia zdobywanej wiedzy jest dużo powyżej szkół publicznych i językowych.

Aktualnie poszerzyliśmy możliwości zdobywania wiedzy. Proponujemy zajęcia w wersji zdalnej (online). Oprócz nauki języków, pomagamy wejść w świat technologii użytkowej. Nauka języka w systemie online daje możliwość poznania użytkowej strony urządzeń typu (smartfone, tablet, laptop), którymi posługują się już dzieci. Elementy znane z naszych zajęć stacjonarnych (pisanie, czytanie, słuchanie, praca indywidualna, praca zespołowa, uczestniczenie w quizach językowych) są również dostępne na zajęciach online w aplikacji Teams. Nie zapomnieliśmy o mnemotechnice i każdy uczeń ma dodatkowo swój podręcznik, w którym pracuje ręcznie indywidualnie. Zajęcia online w których można uczestniczyć z domu pozwalają na jeszcze jedno. Aby dać sobie czas na inne zajęcia albo po prostu dać sobie więcej czasu na odpoczynek.


BE QL ONLINE

QL DZIECIAKI

Rozwijamy

 • Umiejętności słuchania i osłuchanie z językiem angielskim
 • Sprawności manualne
 • Rozwijamy wyobraźnię i umiejętności twórczego myślenia
 • Prawidłową wymowę i intonację
 • Praktyczne zwroty i umiejętności ich zastosowania w klasie
 • Pracę w parach i grupach - wykształcenia chęci służenia pomocą innym

Tablica Interaktywna

 • Lepsza kontrola and prowadzeniem zajęć
 • Praca w szerszym zakresie metodami aktywnymi z wykorzystaniem technologii informatycznej
 • Pełne zaangażowanie uczniów
 • Motywacja dla wzrokowców, słuchowców i kinestetyków
 • Interaktywne ćwiczenia
 • Filmy DVD odtwarzane na tablicy zamieniają nasze Studio w prawdziwe kino
 • Interaktywne karty obrazkowe wraz z nagraniem prezentowanych słów

Stymulujemy poprzez

 • Taki dobór zadań, które będą dla nich wyzwaniem, ale pozwolą też na poczucie sukcesu
 • Naukę mówienia, czytania, pisania i liczenia
 • Różnorodne ćwiczenia, gry i zabawy werbalne, plastyczne, muzyczne i ruchowe
 • Rozmaite historyjki i świat dziecięcej bogatej wyobraźni
 • Przyjaźni bohaterowie motywują dzieci do rozumienia i zapamiętywania nowych słów i wyrażeń
 • Obrazy z życia Wielkiej Brytanii i elementy wiedzy o obyczajach krajów anglojęzycznych
 • Piosenki pomocne w zapamiętywaniu wyrazów i ćwiczeniu prawidłowej wymowy
 • Przekazujemy dzieciom uniwersalne wartości humanistyczne poprzez historyjki z morałem
 • Uczymy pewności siebie, atmosfera zabawy pozwala dzieciom komunikować się w języku obcym bez stresu
 • Stwarzamy równe szanse odniesienia sukcesu wszystkim uczniom dzięki ćwiczeniom typu mixed ability

Metoda nauki wielozmysłowej (MSL- Multisensory learning)

 • Metoda opiera się na stymulacji wielozmysłowej. Efektywna nie tylko w pracy u osób z dysleksją, ale doskonała również u wszystkich uczących się języków obcych

Gwarantujemy

 • Jasno przedstawioną gramatykę ułatwiającą wyokonanie autentycznych zadań kumunikacyjnych
 • Przejrzysty podział słownictwa na tematy
 • Nacisk na naukę przydatnego, praktycznego słownictwa
 • Komiksy, gry, prace projektowe oraz tradycyjne piosenki i historyjki
 • Sekcje kulturowe zachęcające do porównań z kulturą ojczystą oraz obcą
 • Wyjątkowe metody nauki wymowy
 • Elementy humorystyczne skutkujące dobrą atmosferą na lekcjach
 • Niebanalne pomysły na prace projektowe
 • Materiały kulturowe i płyty DVD z filmami o kulturze brytyjskiej
 • Ciekawe teksty i barwne zdjęcia przybliżające uczniom kulturę krajów anglojęzycznych
 • Język używany na co dzień przez angielskich uczniów
 • Historyjki obrazkowe, zabawy urozmaicające zajęcia

QL NASTOLATKI

Techniki egzaminacyjne

 • Stopniowe przybliżanie technik egzaminacyjnych
 • Zgodność tematyki kursu z katalogiem tematów egzaminacyjnych
 • Wszechstronny rozwój i poczucie postępów w nauce
 • Interesująca tematyka lekcji rozwijająca wiedzę o kulturze i świecie
 • Nastoletni bohaterowie uczą autentycznego języka oraz pozytywnych postaw społecznych
 • Słownictwo, gramatyka oraz sprawności językowe rozwijają kompetencję komunikacyjną uczniów
 • Innowacyjne zajęcia pokazujące, jak funkcjonuje język obcy
 • Materiały do słuchania i czytania zapoznają uczniów z różnymi typami zadań o określonej tematyce, które mogą pojawić się na egzaminie

Przygotowanie do Nowej Matury obowiązującej od 2005 roku!
Zgodność tematów oraz materiału leksykalno-gramatycznego ze standardami wymagań egzaminacyjnych

 • Prezentacja funkcji językowych niezbędnych do przeprowadzenia rozmów sterowanych w zadaniu pierwszym oraz struktur językowych i zasad dotyczących umiejętności opisywania ilustracji w zadaniu drugim egzaminu
 • Ćwiczenia rozwijające sprawność mówienia z zakresu wszystkich piętnastu obszarów tematycznych
 • Prezentacja i ćwiczenie słownictwa w/g zakresów tematycznych
 • Formy wypowiedzi pisemnych wraz z komentarzem i wskazówkami (pocztówka, ogłoszenie, notatka, zaproszenie, ankieta, wiadomość e-mail, list prywatny i oficjalny)

Tablica interaktywna

 • Ćwiczenia w zakresie wszystkich czterech sprawności językowych
 • Lepsza kontrola and prowadzeniem zajęć
 • Pełne zaangażowanie słuchaczy
 • Motywacja dla wzrokowców, słuchowców i kinestetyków
 • Filmy DVD odtwarzane na tablicy zamieniają nasze Studio w prawdziwe kino
 • Możliwość wyświetlenia tekstu słuchanego nagrania i oznaczenia kluczowych wyrażeń ułatwia zrozumienie
 • Zaangażowanie słuchaczy w interaktywne zadania
 • Płyty CD/DVD z autentycznymi nagraniami fragmentów filmów fabularnych, dokumentalnych i seriali telewizyjnych ilustrujących temat

Komunikacja

 • Dają uczniom okazję do ćwiczenia różnorodnych funckji językowych przy użyciu poznanych struktur leksykalno-gramatycznych

Techniki efektywnej nauki i zapamiętywania

 • Uczniowie poznają techniki efektywnej nauki, które się przydadzą podczas przygotowania do egzaminu
 • Duża ilość quizów, projektów, piosenek i odniesień do brytyjskiej popkultury motywuje do nauki, czyniąc ją bardziej efektywną

Program szkolny

 • Tematyka pojawiająca się w programach nauczania innych przedmiotów szkolnych

Kącik kulturowy

 • Kultura krajów anglojęzycznych i nie tylko
 • Uwrażliwienie uczniów na kwestię wielokulturowości

Bądź QL, chroń przyrodę!

 • Lekcje poświęcone zagadnieniom ochrony środowiska

"Żywy" język

 • Realistyczne i ciekawe dialogi rozgrywające się w sytuacjach życia codziennego
 • Interaktywne zadania
 • Rozumienie ze słuchu
 • Zestawy ćwiczeń do wykonania w parach

Nauka pisania prac

 • Zawierające modelowe wypracowania pisemne i propozycje projektów do samodzielnego wykonania
 • Bogaty wybór interesujących, stymulujących tekstów

QL DOROŚLI

Żywy język

 • Różnorodność starannie dobranych tekstów pobudzających zainteresowanie uczniów wywołującymi refleksję i prowokującymi do dyskusji problemami i sytuacjami z życia codziennego

Prace w grupach

 • Rozwijanie słownictwa i gramatyki dzięki interaktywnym zadaniom
 • Przejrzysta prezentacja oraz gruntowne ćwiczenie materiału językowego
 • Szeroka gama ćwiczeń rozwijających umiejętność rozumienia ze słuchu
 • Bogaty wybór interesujących, stymulujących tekstów
 • Gry językowe
 • Regularne powtórki

Tablica Interaktywna

 • Ćwiczenia w zakresie wszystkich czterech sprawności językowych
 • Lepsza kontrola and prowadzeniem zajęć
 • Pełne zaangażowanie słuchaczy
 • Motywacja dla wzrokowców, słuchowców i kinestetyków
 • Filmy DVD odtwarzane na tablicy zamieniają nasze Studio w prawdziwe kino
 • Możliwość wyświetlenia tekstu słuchanego nagrania i oznaczenia kluczowych wyrażeń ułatwia zrozumienie
 • Zaangażowanie słuchaczy w interaktywne zadania
 • Płyty CD/DVD z autentycznymi nagraniami fragmentów filmów fabularnych, dokumentalnych i seriali telewizyjnych ilustrujących temat

Samoocena

 • Zadania służące samodzielnemu sprawdzaniu wiadomości po każdym bloku
 • Autonomia w nauce
 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych
 • Liczne dyskusje, debaty oraz zadania mające na celu rozwiązywanie problemów
 • Wyrażenia i struktury w autentycznych zadaniach komunikacyjnych
 • Systematyczny rozwój słownictwa

Pyszna kawa lub herbatka, ulubione ciasteczka i cudowna atmosfera!

 • Pozwala poczuć się swobodnie i komfortowo :)