2024-05-28

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2024 /25

informacja dla rodziców zgłaszających dzieci do szkoły językowej QLSchool na nowy rok szkolny 2024 /25 >>>17 -20/ 06 /2024 oraz 28/08 – 30/08/2024 – testy poziomujące dla klas 4-8 SP oraz 1-4/5 szkoła średnia (nowi uczniowie) >>>>29-31/08/2024 – informacja na temat spotkań organizacyjnych poprzez sms lub email >>>>02- 06/ 2024 – spotkania organizacyjne online - MS Teams, w zależności od podania planów lekcji w szkołach publicznych >>>>09/09/2024 – start zajęć stacjonarnych w QLSchool >>>>23/09 – 27/09/2024 – start zajęć indywidualnych stacjonarnych i online – MS Teams >>>>30/09 – 04/10/2024 – start zajęć grupowych i indywidualnych dla dorosłych, Start zajęć przygotowujących do egzaminów FCE, CEA, CPE & IELTS etc.

2024-05-15

Boże Ciało 30 i 31 MAJA.

Drodzy QLSchool’owicze! Informujemy, że w dniach 30 oraz 31 MAJA, zajęć w QLS NIE MA. Pozdrawiamy QLS

2024-05-08

ZAJĘCIA W TRAKCIE EGZAMINU 8 KLASISTY

INFORMUJEMY, ŻE W DNIACH 14-16 MAJA, ZAJĘCIA W QLSCHOOL ODBYWAJĄ SIĘ PLANOWO. PROSIMY RÓDZICÓW DZIECI ODBIERANYCH ZE ŚWIETLICY, O INFORMACJĘ O ICH OBECNOŚCI LUB NIEOBECNOŚCI W SZKOLE, W TYCH DNIACH ( 14 -16 MAJA)

2024-04-07

May Break 2024!

May Long Weekend ! Drodzy Uczniowie, Rodzice. Informujemy, że długi weekend majowy w QLS, pokrywać się będzie z dniami wolnymi w szkołach publicznych, tj. ostatnim dniem nauki w QLS jest WTOREK 30 kwietnia, do zajęć wracamy w PONIEDZIAŁEK 06 maja. Pozdrawiamy QLS

2024-03-12

Easter Break 2024!

Drodzy QLSchool'owicze! Informujemy, że przerwa wielkanocna, będzie pokrywać się z dniami wolnymi, obowiązującymi w szkołach publicznych. Ostatnim dniem nauki jest środa 27 marca, na zajęcia wracamy w środę, 3go kwietnia. Pozdrawiamy serdecznie, QLSchool

Założycielem QL School jest mgr Karolina Gac, wykładowca akademicki języka angielskiego, lektor,
licencjonowany egzaminator certyfikatów TELC oraz specjalista z zakresu terapii pedagogicznej.

QL School to...

 • Nauka przebiegająca w sposób mądry, przyjemny i skuteczny
 • Wykorzystanie całej gamy współczesnej metodyki oraz wysoko zaawansowanego sprzętu multimedialnego, w rezultacie czego zajęcia są urozmaicone, a uczenie się daje radość, satysfakcję i motywuje do większego wysiłku
 • Wykorzystanie autentycznych materiałów, takich jak artykuły prasowe, radiowe i telewizyjne jako pomocy dydaktycznych, co umożliwia słuchaczom już na zajęciach właściwe przygotowanie do odbierania informacji, z którymi mogą się spotkać w rzeczywistej sytuacji
 • Wyjście naprzeciw potrzebom człowieka jako indywidualnej jednostki, mającej swoją osobowość, różnorodne upodobania, przyzwyczajenia i zainteresowania
 • Proces uczenia tworzący jednostkę autonomiczną, osobę samodzielną i niezależną, która jest w stanie osiągać wymarzone cele
 • Konsekwentne dążenie do opanowania przez słuchaczy efektywnej komunikacji w języku obcym wpływająca na wysoką motywację uczniów
 • Perspektywy wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce
 • Wspomaganie motywacji opartej na przekonaniu o wymiernych rezultatach wysiłku włożonego w naukę
 • Podręczniki, dobierane nie tylko pod względem poziomu zaawansowania językowego, lecz również do wieku ucznia, jego zainteresowań oraz możliwości.
 • Małe grupy (do 6 osób) które są gwarancją, że uczeń ma szansę otrzymać od lektora tyle uwagi ile potrzebuje.

 


QL ONLINE

Jesteśmy pewni, że wszyscy rodzice naszych młodszych i starszych uczniów chcieliby, aby ich dzieci znalazły się kiedyś z odpowiednimi umiejętnościami i wiedzą, w odpowiednim miejscu, aby „złapać swój czas”. Znajomość języków obcych daję tą możliwość i zwiększa szansę na osiągnięcie Czegoś, a może tylko i aż, na Bycie szczęśliwym. Od ponad 10 lat prowadzimy kursy językowe przy wykorzystaniu narzędzi multimedialnych typu: tablice interaktywne, bezprzewodowe moduły interaktywne dające możliwość stworzenia tablicy interaktywnej na prawie każdej powierzchni, inteligentne projektowy multimedialne. Kierowane dotykiem naszych studentów tablice przenoszą ich w dedykowane do tych urządzeń interaktywne oprogramowania kursów dla dzieci i dorosłych. Szybkość zdobywania umiejętności językowych jest miejscami imponujący, a średnia zdobywanej wiedzy jest dużo powyżej szkół publicznych i językowych.

Aktualnie poszerzyliśmy możliwości zdobywania wiedzy. Proponujemy zajęcia w wersji zdalnej (online). Oprócz nauki języków, pomagamy wejść w świat technologii użytkowej. Nauka języka w systemie online daje możliwość poznania użytkowej strony urządzeń typu (smartfone, tablet, laptop), którymi posługują się już dzieci. Elementy znane z naszych zajęć stacjonarnych (pisanie, czytanie, słuchanie, praca indywidualna, praca zespołowa, uczestniczenie w quizach językowych) są również dostępne na zajęciach online w aplikacji Teams. Nie zapomnieliśmy o mnemotechnice i każdy uczeń ma dodatkowo swój podręcznik, w którym pracuje ręcznie indywidualnie. Zajęcia online w których można uczestniczyć z domu pozwalają na jeszcze jedno. Aby dać sobie czas na inne zajęcia albo po prostu dać sobie więcej czasu na odpoczynek.


BE QL ONLINE

QL DZIECIAKI

Rozwijamy

 • Umiejętności słuchania i osłuchanie z językiem angielskim
 • Sprawności manualne
 • Rozwijamy wyobraźnię i umiejętności twórczego myślenia
 • Prawidłową wymowę i intonację
 • Praktyczne zwroty i umiejętności ich zastosowania w klasie
 • Pracę w parach i grupach - wykształcenia chęci służenia pomocą innym

Tablica Interaktywna

 • Lepsza kontrola and prowadzeniem zajęć
 • Praca w szerszym zakresie metodami aktywnymi z wykorzystaniem technologii informatycznej
 • Pełne zaangażowanie uczniów
 • Motywacja dla wzrokowców, słuchowców i kinestetyków
 • Interaktywne ćwiczenia
 • Filmy DVD odtwarzane na tablicy zamieniają nasze Studio w prawdziwe kino
 • Interaktywne karty obrazkowe wraz z nagraniem prezentowanych słów

Stymulujemy poprzez

 • Taki dobór zadań, które będą dla nich wyzwaniem, ale pozwolą też na poczucie sukcesu
 • Naukę mówienia, czytania, pisania i liczenia
 • Różnorodne ćwiczenia, gry i zabawy werbalne, plastyczne, muzyczne i ruchowe
 • Rozmaite historyjki i świat dziecięcej bogatej wyobraźni
 • Przyjaźni bohaterowie motywują dzieci do rozumienia i zapamiętywania nowych słów i wyrażeń
 • Obrazy z życia Wielkiej Brytanii i elementy wiedzy o obyczajach krajów anglojęzycznych
 • Piosenki pomocne w zapamiętywaniu wyrazów i ćwiczeniu prawidłowej wymowy
 • Przekazujemy dzieciom uniwersalne wartości humanistyczne poprzez historyjki z morałem
 • Uczymy pewności siebie, atmosfera zabawy pozwala dzieciom komunikować się w języku obcym bez stresu
 • Stwarzamy równe szanse odniesienia sukcesu wszystkim uczniom dzięki ćwiczeniom typu mixed ability

Metoda nauki wielozmysłowej (MSL- Multisensory learning)

 • Metoda opiera się na stymulacji wielozmysłowej. Efektywna nie tylko w pracy u osób z dysleksją, ale doskonała również u wszystkich uczących się języków obcych

Gwarantujemy

 • Jasno przedstawioną gramatykę ułatwiającą wyokonanie autentycznych zadań kumunikacyjnych
 • Przejrzysty podział słownictwa na tematy
 • Nacisk na naukę przydatnego, praktycznego słownictwa
 • Komiksy, gry, prace projektowe oraz tradycyjne piosenki i historyjki
 • Sekcje kulturowe zachęcające do porównań z kulturą ojczystą oraz obcą
 • Wyjątkowe metody nauki wymowy
 • Elementy humorystyczne skutkujące dobrą atmosferą na lekcjach
 • Niebanalne pomysły na prace projektowe
 • Materiały kulturowe i płyty DVD z filmami o kulturze brytyjskiej
 • Ciekawe teksty i barwne zdjęcia przybliżające uczniom kulturę krajów anglojęzycznych
 • Język używany na co dzień przez angielskich uczniów
 • Historyjki obrazkowe, zabawy urozmaicające zajęcia

QL NASTOLATKI

Techniki egzaminacyjne

 • Stopniowe przybliżanie technik egzaminacyjnych
 • Zgodność tematyki kursu z katalogiem tematów egzaminacyjnych
 • Wszechstronny rozwój i poczucie postępów w nauce
 • Interesująca tematyka lekcji rozwijająca wiedzę o kulturze i świecie
 • Nastoletni bohaterowie uczą autentycznego języka oraz pozytywnych postaw społecznych
 • Słownictwo, gramatyka oraz sprawności językowe rozwijają kompetencję komunikacyjną uczniów
 • Innowacyjne zajęcia pokazujące, jak funkcjonuje język obcy
 • Materiały do słuchania i czytania zapoznają uczniów z różnymi typami zadań o określonej tematyce, które mogą pojawić się na egzaminie

Przygotowanie do Nowej Matury obowiązującej od 2005 roku!
Zgodność tematów oraz materiału leksykalno-gramatycznego ze standardami wymagań egzaminacyjnych

 • Prezentacja funkcji językowych niezbędnych do przeprowadzenia rozmów sterowanych w zadaniu pierwszym oraz struktur językowych i zasad dotyczących umiejętności opisywania ilustracji w zadaniu drugim egzaminu
 • Ćwiczenia rozwijające sprawność mówienia z zakresu wszystkich piętnastu obszarów tematycznych
 • Prezentacja i ćwiczenie słownictwa w/g zakresów tematycznych
 • Formy wypowiedzi pisemnych wraz z komentarzem i wskazówkami (pocztówka, ogłoszenie, notatka, zaproszenie, ankieta, wiadomość e-mail, list prywatny i oficjalny)

Tablica interaktywna

 • Ćwiczenia w zakresie wszystkich czterech sprawności językowych
 • Lepsza kontrola and prowadzeniem zajęć
 • Pełne zaangażowanie słuchaczy
 • Motywacja dla wzrokowców, słuchowców i kinestetyków
 • Filmy DVD odtwarzane na tablicy zamieniają nasze Studio w prawdziwe kino
 • Możliwość wyświetlenia tekstu słuchanego nagrania i oznaczenia kluczowych wyrażeń ułatwia zrozumienie
 • Zaangażowanie słuchaczy w interaktywne zadania
 • Płyty CD/DVD z autentycznymi nagraniami fragmentów filmów fabularnych, dokumentalnych i seriali telewizyjnych ilustrujących temat

Komunikacja

 • Dają uczniom okazję do ćwiczenia różnorodnych funckji językowych przy użyciu poznanych struktur leksykalno-gramatycznych

Techniki efektywnej nauki i zapamiętywania

 • Uczniowie poznają techniki efektywnej nauki, które się przydadzą podczas przygotowania do egzaminu
 • Duża ilość quizów, projektów, piosenek i odniesień do brytyjskiej popkultury motywuje do nauki, czyniąc ją bardziej efektywną

Program szkolny

 • Tematyka pojawiająca się w programach nauczania innych przedmiotów szkolnych

Kącik kulturowy

 • Kultura krajów anglojęzycznych i nie tylko
 • Uwrażliwienie uczniów na kwestię wielokulturowości

Bądź QL, chroń przyrodę!

 • Lekcje poświęcone zagadnieniom ochrony środowiska

"Żywy" język

 • Realistyczne i ciekawe dialogi rozgrywające się w sytuacjach życia codziennego
 • Interaktywne zadania
 • Rozumienie ze słuchu
 • Zestawy ćwiczeń do wykonania w parach

Nauka pisania prac

 • Zawierające modelowe wypracowania pisemne i propozycje projektów do samodzielnego wykonania
 • Bogaty wybór interesujących, stymulujących tekstów

QL DOROŚLI

Żywy język

 • Różnorodność starannie dobranych tekstów pobudzających zainteresowanie uczniów wywołującymi refleksję i prowokującymi do dyskusji problemami i sytuacjami z życia codziennego

Prace w grupach

 • Rozwijanie słownictwa i gramatyki dzięki interaktywnym zadaniom
 • Przejrzysta prezentacja oraz gruntowne ćwiczenie materiału językowego
 • Szeroka gama ćwiczeń rozwijających umiejętność rozumienia ze słuchu
 • Bogaty wybór interesujących, stymulujących tekstów
 • Gry językowe
 • Regularne powtórki

Tablica Interaktywna

 • Ćwiczenia w zakresie wszystkich czterech sprawności językowych
 • Lepsza kontrola and prowadzeniem zajęć
 • Pełne zaangażowanie słuchaczy
 • Motywacja dla wzrokowców, słuchowców i kinestetyków
 • Filmy DVD odtwarzane na tablicy zamieniają nasze Studio w prawdziwe kino
 • Możliwość wyświetlenia tekstu słuchanego nagrania i oznaczenia kluczowych wyrażeń ułatwia zrozumienie
 • Zaangażowanie słuchaczy w interaktywne zadania
 • Płyty CD/DVD z autentycznymi nagraniami fragmentów filmów fabularnych, dokumentalnych i seriali telewizyjnych ilustrujących temat

Samoocena

 • Zadania służące samodzielnemu sprawdzaniu wiadomości po każdym bloku
 • Autonomia w nauce
 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych
 • Liczne dyskusje, debaty oraz zadania mające na celu rozwiązywanie problemów
 • Wyrażenia i struktury w autentycznych zadaniach komunikacyjnych
 • Systematyczny rozwój słownictwa

Pyszna kawa lub herbatka, ulubione ciasteczka i cudowna atmosfera!

 • Pozwala poczuć się swobodnie i komfortowo :)