Nasz e-Dziennik jest nowoczesną aplikacją, która usprawnia pracę naszej szkoły. Dzięki temu rodzice mają ułatwiony kontakt z lektorami prowadzącymi zajęcia z ich dziećmi. Mogą w łatwy sposób kontrolować przebieg procesu nauczania i mają wpływ na polepszenie wyników osiąganych przez uczniów.

Aplikacja jednocześnie pozwala w łatwy sposób usystematyzować prowadzenie kolejnych zajęć. Zawiera nie tylko informacje o temacie lekcji czy obecności i wynikach ucznia, ale również informuje rodziców i uczniów o zadaniach domowych wymaganych na następne zajęcia.