Kursy językowe dla wszystkich grup wiekowych

Grupa 4-6 osób Grupa 2-3 osób Indywidualnie
1x w tygodniu 60 min 189.00 zł 283.00 zł 378.00 zł
2x w tygodniu 60 min 255.00 zł 382.00 zł 585.00 zł
1x w tygodniu 90 min 210.00 zł 316.00 zł 420.00 zł
2x w tygodniu 90 min 283.00 zł 424.00 zł 650.00 zł
1x w tygodniu 45 min 145.00 zł 1 218.00 zł 1 330.00 zł 1
2x w tygodniu 45 min 195.00 zł 1 293.00 zł 1 511.00 zł 1

1 Oferta dotyczy grupy wiekowej 3-5 lat.
* Przy kursach specjalistycznych i egzaminacyjnych ceny ustalane są indywidualnie.

UWAGA: Zniżka cen o 4% zostanie zastosowana w przypadku:

  • zgłoszenia się całej grupy;
  • osób, które kontynuują naukę dłużej niż 1 rok w QL School;
  • uczestniczenia w kursach więcej niż 1 osoby z rodziny.

Kursy językowe

  • język angielski
  • język hiszpański
  • język niemiecki
  • język francuski

Opłaty mogą być dokonane przelewem na poniższe dane

QL School Profesjonalne Studio Językowe
ul. Orfeusza 42/2a
80-299 Gdańsk
ING Bank Śląski  67 1050 1764 1000 0091 3616 5785